AKTUALNOŚCI

Zapusty za pasem, a u nas kolejna "Herbatka u Gucia"
6 stycznia 2023 r.
 /ostatkowa-herbata-u-gucia.jpg

 
Kolędowanie u Gucia
6 stycznia 2023 r.
/koledowanie-u-gucia-2023.jpg

 Herbatka u Gucia
18 listopada 2022 r.
/herbatka-u-gucia-2022.jpg

 Zamoyski w Brazylii
August Zamoyski. Rzeźbiarz, arystokrata, skandalista. Twórca awangardowego myślenia o rzeźbie. U szczytu kariery opromieniony sławą nowoczesnego klasycysty. Gwiazda brazylijskiego świata sztuki. Pod koniec życia samotnik i filozof pogrążony w metafizycznej refleksji.
Film zrealizowany przez Muzeum Literatury w ramach PROJEKTU ZAMOYSKI 2017-2021

 SPOTKANIA Z AUGUSTEM ZAMOYSKIM - 22 maja 2022 r. 
/spotkania-majowe-2022.png

 XVIII Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski (16-21 sierpnia 2021 r.)
/plakat-plener2021.jpg

 „Wybierz #KierunekLubelskie” to kampania promująca walory województwa lubelskiego. 

 
/LOGO_pelne.png
Zapraszamy do odwiedzenia następujących stron:
Nie czekaj! - przyjedź i sam zobacz! Piękno przyrody, ciekawe zabytki,
lokalne atrakcje kulturowe i rozrywkowe, aktywny wypoczynek 
Zapraszamy do Nas, do województwa Lubelskiego!

13.05.2020 r.
Spotkania majowe z Augustem Zamoyskim - 2020
Od kilkunastu już lat miesiąc MAJ poświęcony jest w Jabłoniu jednemu z największych rzeźbiarz polskich - Augustowi Zamoyskiemu, który tu właśnie się urodził /28 VI 1893r./ i był z tym miejsce związany przez całe życie. O Jego przywiązaniu do rodzinnych stron świadczy obszerna korespondencja Artysty z "Jabłońcami" jest przechowywana w archiwum Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie /ok.100 listów/. W Jabłońskim Muzeum znajdują się również listy Augusta Zamoyskiego do Jadwigi Tokarskiej. Nasz Wielki Rodak zmarł w Saint Clear de Riviere we Francji i tam został pochowany. Po II wojnie światowej zostawał nieco w cieniu i dopiero pod koniec XX wieku zaczęto doceniać Jego dzieła a także działalność pedagogiczną. W rodzinnym Jabłoniu powstała Izba Pamięci Augusta Zamoyskiego /1994r./ a w 2011 r. przekształcona w jedyne na świecie Muzeum. Ogromny wpływ na poznanie twórczości naszego Wielkiego Rodaka mają majowe "Spotkania z Augustem Zamoyskim.
W ramach "Spotkań" organizowane są między innymi:
1. Sesje popularnonaukowe, których pokłosiem są zawsze wydawnictwa /"Zamoyscy w Jabłoniu", "W kręgu Augusta Zamoyskiego", "Nasze bogactwo kulturowe"/
2. Spotkania z historykami sztuki, artystami itp.
3. Koncerty
4. Prezentacje programów przygotowywanych przez uczniów Szkół z całej Gminy które najczęściej nawiązują do lokalnego patriotyzmu np. " Ambasadorowie mojej miejscowości" czy "Moja wieś - moja Ojczyzna"
5. Wystawy fotograficzne a także wystawy rzeźb powstałych w czasie Jabłońskich Ogólnopolskich Plenerów Rzeźbiarskich.
Wszystkie te wydarzenia kulturalne przygotowywane były wspólnie z placówkami Kulturalnymi i oświatowymi działającymi na terenie całej gminy, Stowarzyszeniami, Urzędem Gminy, OSP i osobami niezrzeszonymi, jednym słowem do organizacji majowych "Spotkań..." włączał się każdy, komu zależało na propagowaniu twórczości Augusta Zamoyskiego i na pokazywaniu uroków i bogatej historii Gminy Jabłoń.
Nie musimy wyjaśniać dlaczego w tegorocznym MAJU nie spotkamy się w kaplicy pałacu Zamoyskich na mszy św. aby modlić się w intencji najsłynniejszego "Jabłońca" i uczestniczyć w przygotowanych programach. Mszę św. 17 maja odprawi w Kościele Parafialnym w Jabłoniu ks. Proboszcz Zbigniew Szyprowski o godz. 12:00 zaś od godz. 13:00 będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną p.t. "Nasze Spotkania z Augustem Zamoyskim" przed Muzeum lub w razie niepogody w budynku Biblioteki Gminnej w Jabłoniu.
www.augustzamoyski.eu