1. prof. dr hab. Lechosław Lameński - Przewodniczcy Rady Muzeum - Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

2. Anna Grocholska - Członek Rady Muzeum - Kuzynka artysty i rzeźbiarka

3. Maria Śledzianowska - Członek Rady Muzeum - Kustosz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

4. Karolina Wilkowicz - Członek Rady Muzeum - Pracownik merytoryczny Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

5. Andrzej Cebulak - Członek Rady Muzeum - Historyk sztuki

6. Irena Mospinek - Członek Rady Muzeum - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej

7. Wiesław Kozioł - Członek Rady Muzeum - Mieszkaniec Jabłonia

8. Marian Ptasznik - Członek Rady Muzeum - Radny Gminy Jabłoń