RADA MUZEUM

1. prof. dr hab. Lechosław Lameński- Przewodniczcy Rady Muzeum - Pracownik naukowy KUL
2. Anna Grocholska - Członek Rady Muzeum - Kuzynka artysty i rzeźbiarka
3. Maria Śledzianowska - Członek Rady Muzeum - Kustosz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
4. Karolina Wilkowicz - Członek Rady Muzeum - Pracownik merytoryczny Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
5. Andrzej Cebulak - Członek Rady Muzeum - Historyk sztuki
6. Irena Mospinek - Członek Rady Muzeum - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej
7. Wiesław Kozioł - Członek Rady Muzeum - Mieszkaniec Jabłonia
8. Marian Ptasznik - Członek Rady Muzeum - Radny Gminy Jabłoń
www.augustzamoyski.eu